VOLG ONS LinkedIn Link Facebook Link volg TMS op Instagram Twitter Link Youtube Link

Piping Cargill

Herstelling van een lek bij Tiense Suiker

Er werd een lek hersteld door de mannen van TMS Industrial Services bij één van haar grootste klanten, Tiense Suiker. 

In de leiding van de kalkoven in de sapzuivering was een lek ontstaan. Hier wordt CO2-gas door het gekalkte sap geblazen en de achtergebleven calcium-ionen gebonden in calciumcarbonaat (kalk). TMS Industial Services werd ingeschakeld om het lek te herstellen. De installaties heeft men niet hoeven stil te leggen en de definitieve herstelling kon gebeuren in een stilstand.