VOLG ONS LinkedIn Link Facebook Link volg TMS op Instagram Twitter Link Youtube Link

Piping Cargill

Safety services

TMS Industrial Services heeft meerdere preventieadviseurs (niveau I, II en III) in dienst, die een “hands-on” mentaliteit hebben en die meedenken met de klant.

Dankzij regelmatige bijscholingen, zijn onze medewerkers volledig op de hoogte van de laatste wetgeving en de 'best practices'. Bovendien kennen onze mensen de afspraken van alle verschillende sectoren (zoals nucleair, chemie, petrochemie, voeding, etc) voor ze bij de klant aan de slag gaan. 

Ons veiligheidspersoneel kan o.a. de volgende activiteiten uitvoeren:

  • Preventieve controles
  • Controleren van vergunningen
  • Continu toezicht op brandgevaarlijke werkzaamheden
  • Controleren en doen naleven van veiligheidsvoorschriften
  • Opstellen van voorschriften m.b.t. de uit te voeren taken
  • Uitvoeren van Risico Inventarisaties en Evaluaties (RI&E) 
  • Uitwerken van een Veiligheids-, Gezondheids en Milieuplan (VGM-plan) m.b.t. geëvalueerde taken